Detta är en förhandsgranskning av sidan

Norge
+46 (0)40 655 70 18
Utmerket
kvalitet!
E-mail
info@contimeta.com

Håndbandingsverktøy med plombelåsing

Applisering av stålbånd med plomber kan utføres manuelt eller pneumatiskt. Snittlukkingen garanterer en solid låsing. Om det skal benyttes plombelåsing med enkelt snitt eller plombelåsing med dobbelt snitt avhenger på de krav som stilles på styrke og på båndbredden.
Ettersom disse verktøy har et minimalt strammingstap, er håndbandingsverktøy med plombelåsing også ytterst velegnet for banding av rundt gods.


Contispan plombelåsing manuelt

Contispan plombelåsing manuelt

Pneumatiskt dreven håndbandingsverktøy for manuell stramming og plombelåsing for alle typer stålbånd til 0,63 mm. Låsingen utføres med ("push")plomber med enkelt innsnitt. Verktøy er ytterst gunstig for banding av runde objekt.

Leveres for båndbredde på 13, 16 og 19 mm.

Contispan Maxi

Contispan Maxi

Pneumatiskt dreven håndbandingsverktøy med plombelåsing for alle typer stålbånd opp til 0,63 mm.
Låsingen utføres med plomber med enkelt innsnitt. Lufttilførsel i maskinen skjer uten luftslanger og maskinen har en båndstramming opp til 4000N.
Leveres for båndbredde på 19, 25 og 32 mm.

Contispan Maxi-L

Contispan Maxi-L

Pneumatiskt dreven håndbandingsverktøy med plombelåsing for alle typer stålbånd fra 19 mm bredde til 0,8 mm tykkelse. Låsingen utføres med plomber med dobbelt innsnitt. Lufttilførsel i maskinen skjer uten luftslanger og maskinen har en båndstramming opp til 5500 N.

Contispan Max

Contispan Max

Pneumatiskt dreven håndbandingsverktøy med plombelåsing for alle typer stålbånd fra 25 og 32 mm bredde, opp til 1 mm tykkelse (Megabånd til 0,8 mm tykkelse).
Låsingen utføres med plomber med dobbelt innsnitt. Lufttilførsel i maskinen skjer uten luftslanger og maskinen har en båndstramming opp til 8000 N.

Contispan tung helautomatisk

Contispan tung helautomatisk<br>

Pneumatiskt dreven håndbandingsverktøy med plombelåsing for tungt megabånd opp til 0,8 mm tykkelse.

Leveres for Båndbredde på 19, 25 og 32 mm. Strekkfasthet opp til 8000 N.