Detta är en förhandsgranskning av sidan

Norge
+46 (0)40 655 70 18
Utmerket
kvalitet!
E-mail
info@contimeta.com

Helautomatisk strekkfilmmaskin

Den horisontale helautomatiske strekkfilmmaskinen kan arbeide helt uten personell. Maskinen leveres med en dreven rullebane for både inn- og uttransport. Godset posisjoneres og holdes på plass med hjelp av trykkrullene. Maskinen kan benyttes ved en rekke varierende produkter og leveres i ulike modelltyper. Noen modeller kan tilpasses slik at ringposisjonen tilpasses godset dimensjon. Maskinene kan dessuten leveres slik at også produktets endesider kan strekkfilmes.
Maskinen må på grunn av sikkerhetsforskrifter leveres med gjerder eller nett.

Horisontal strekkfilmmaskin Spiror

Horisontal strekkfilmmaskin Spiror

Horisontale helautomatiske strekkfilmmaskiner er optimale når lange varer som dører, vinduer, paneler, listverk, aluminiumprofiler, rør osv. skal emballeres med strekkfilm.

Modeller:

  • 300 HP
  • 400 HP
  • 620 HP
  • 960 HP


Kännetecken:

  • Rullebane: for transport og posisjonering av varer.
  • Trykkenhet: pneumatisk styrt som kan programmeres slik at en korrekt posisjonering av godset i maskinen kan garanteres.


Horisontal strekkfilmmaskin Spiror stor

Horisontal strekkfilmmaskin Spiror stor

Spiror strekkfilmmaskiner produseres også for større gods som møbler, panel, gipsplater osv. Da disse pallene er utenfor standard dimensjoner skreddersyr vi maskinene etter dine mål. Ved spesialtilpasninger benytter vi oss av hele Spiror-serien som er tilgjengelig: 1200FW, 1500FW, 2200FW, 2500FW og 3000FW.
Vi hjelper deg gjerne i å finne den ideelle løsningen for emballering av stort gods.

Horisontal strekkfilmmaskin Spiror senior

Horisontal strekkfilmmaskin Spiror senior<br> Horisontal strekkfilmmaskin Spiror senior<br> Horisontal strekkfilmmaskin Spiror senior<br>

Contispiral senior er en horisontal helautomatisk strekkfilmmaskin. Denne maskinen er spesielt velegnet for strekkfilming av stort gods. På bildet vises hvordan rør emballeres i treramme. Godset transporteres først gjennom en ende ark og strekkfilmes siden horisontalt. Dette gir en veldig tett emballering. Det er også svært tidsbesparende i forhold til manuell emballering og er selvsagt mindre anstrengende enn manuell applisering. Strekkfilmingsprosessen for en 15 m lang pakke er kun 1½ minutt! Tidligere tok det drøyt 20 min/varer.

Gods dimensjoner

  • Bredde: 800 - 1200 mm
  • Høyde: 400 - 1200 mm
  • Lengde: 3000 - 15000 mm
  • Gods vekt: 3000 kg max.