Detta är en förhandsgranskning av sidan

Norge
+46 (0)40 655 70 18
Utmerket
kvalitet!
E-mail
info@contimeta.com

Automatiske kartonglukkere

Den helautomatiske kartonglukkeren behøver ingen operatør. Maskinen er spesielt velegnet der antallet kartonger som skal lukkes er stort. Kartonglukkeren leveres med automatisk tre-endebøyinger for den fremre enden og sideendene. Den bakre enden festes med hjelp av en roterende arm som er montert ved maskinens innkjøringsside. Armen justeres under drift ved hjelp av en detektor som er montert i maskinen.

Kartonglukker SM11 (manuell høydeinnstilling)

Kartonglukker SM11 (manuell høydeinnstilling)

Kartonglukker SM11 (manuell høydeinnstilling)

 • SM11 er en automatisk kartonglukker som er leveres med automatisk endebøying.
 • Drevne transportbånd (50 cm bredde)
 • Transporthastighet 20m/min
 • Teiping i topp og bunn med 50 mm (K11) alt. 75 mm (K12) bredde tape
 • Tape endenes lengde mellom 50-70 mm
 • Kartong størrelse:
  L x B x H (mm) SM11
  Min. 200 x 120 x 120
  Max. 600 x 500 x 500
 • SM11 kan leveres med en tilpasset K11 hode. Fordelen er at tape endenes lengde kan justeres mellom 30-50 mm. Kan også lukke mindre varer (SM11/4)

  L x B x H (mm) SM11/4:
  Min. 150 x 60 x 105
  Max. ? x 500 x 500
 • Hensiktsmessig for ekstra store kartonger er modell SM11/6
  L x B x H (mm) SM11/6:
  Min. 180 x 150 x 300
  Max. 900 x 700 x 650
 • SM11 og SM11/4:s kapasitet ligger, avhengig av format, mellom 900 og 1250 pakker/time. SM11/6:s kapasitet ligger mellom 600 og 1000 pakker/time
 • Justerbar bredde (manuelt). Varen ligger alltid sentrert uavhengig av breddeinnstilling.
 • Manuel høydeinnstilling av øverste dispenser
 • Variabel arbeidshøyde mellom 500 og 750 mm
 • Maskinens 4 ben kan som tilvalg utstyres med hjul med brems
 • Som tilvalg kan maskinen utstyres med transportbaner for inn- og uttransport
 • SM11/1 og SM11/4-1 finnes også i rustfritt utførende
 • Kan utstyres med varsling ved tape avriving og slutt på tape (lys- og lydsignal)Kartonglukker SM44 (automatisk høydeinnstilling)

Kartonglukker SM44 (automatisk høydeinnstilling)

SM44 serie: automatisk kartonglukker med ende bøying og automatisk innstilling av bredde/høyde
SM44 er en automatisk kartonglukker som er leveres med automatisk ende bøying. Automatisk sentrering ved innkjøringen. Tapedispenseren justeres automatisk etter kartongenes varierende høyde. Når kartongen nærmer seg tapedispenseren skyves denne nedover og tilpasses til kartongens størrelse. Siden lukkes kartongen med tape.

 • Av sikkerhets årsaker blir maskinen levert inngjerdet. I henhold til CE-merking stanser maskinen automatisk når man åpner en av dørene inn til maskinen.
 • Leveres med to drevne transportbånd (50 cm bredde)
 • Transporthastighet 30m/min
 • Teiping i topp og bunn med 50 mm (K11) alt. 75 mm (K12) bredde tape
 • Tape endenes lengde mellom 50-70 mm
 • Kartong størrelse:
  L x B x H (mm) SM44HD:
  Min. 200 x 140 x 160
  Max. 600 x 500 x 500
  Transporthastighet 30m/min
 • SM11 kan leveres med en tilpasset K11 hode. Fordelen er at tape endenes lengde kan justeres mellom 30-50 mm. Kan også lukke mindre varer (SM44/4)
  L x B x H (mm) SM44/4HD:
  Min. 200 x 80 x 160
  Max. 600 x 460 x 500
 • SM44:s kapasitet ligger, avhengig av format, mellom 480 og 600 pakker/time. SM44/4:s kapasitet ligger mellom 540 og 600 pakker/time
 • Justerbar bredde (manuelt). Varen ligger alltid sentrert uavhengig av breddeinnstilling.
 • Manuel høydeinnstilling av øverste dispenser
 • Variabel arbeidshøyde mellom 500 og 750 mm
 • Maskinens 4 ben kan som tilvalg utstyres med hjul med brems
 • Som tilvalg kan maskinen utstyres med transportbaner for inn- og uttransport
 • SM11/1 og SM11/4-1 finnes også i rustfritt utførende
 • Kan utstyres med varsling ved tape avriving og slutt på tape (lys- og lydsignal)

  Les mer på vår informationssida om kartongförslutare