Detta är en förhandsgranskning av sidan

Norge
+46 (0)40 6312 518
Utmerket
kvalitet!
E-mail
info@contimeta.com

Kontakt 

Sverige
Contimeta
Bronsyxegatan 9
SE-213 75 Malmö
Box 9182
200 39 Malmö
Tel: +46 (0)40 631 2518
info@contimeta.com

 


                            
Nederländerna
Contimeta
Savannahweg 15
NL-3542 AW Utrecht
Postbus 40200
NL-3504 AA Utrecht
Tel.: +31 (0)30 248 48 48
Fax: +31 (0)30 241 06 33
info@contimeta.com

Belgien
Contimeta bvba
Driemasterstraat 80
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 253 05 09
Fax: +32 (0)9 253 64 00
info@contimeta.com


Tyskland
Contimeta GmbH
Königsberger Straße 5
D-42277 Wuppertal
Postfach 11 01 21
D-42301 Wuppertal
Tel: +49 (0)202 94 7090 85
Fax: +49 (0)202 94 7090 86