Detta är en förhandsgranskning av sidan

Norge
+46 (0)40 655 70 18
Utmerket
kvalitet!
E-mail
info@contimeta.com

Sericeavdelning Contimeta

Maskiner och verktyg som du som användare anskaffar är ofta en liten länk i en lång kedja. Därför kan en inte fungerande maskin eller verktyg ha genomgripande konsekvenser. Contimeta lägger stor vikt vid serviceavdelningen. Serviceavdelningen består av ett professionellt team av män och kvinnor. Vi investerar ständigt i kunskapsbyggande och i vår kompetensutbildning. Samspelet mellan flexibilitet och kunskap är av avgörande betydelse. Även vad gäller revidering av din befintliga maskin(er) och verktyg så står vi till tjänst.

 

Service | Contimeta

Delaktighet

Serviceavdelningens delaktighet börjar redan innan köpet. Försäljningsrådet är ett resultat av samråd med både ingenjörer och serviceavdelningen. Serviceavdelningens råd gäller i synnerhet arbetsomständigheterna under vilka maskinen skall funktionera. Vi tar alltid hänsyn till användarens specifika situation när vi tar förväntningarna vad gäller underhåll och maskinavbrott i beaktande.

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Service | Contimeta

Serviceverkstad

Alla maskiner och verktyg slutkontrolleras i vår serviceverkstad innan de skickas till kunden. I serviceverkstaden repareras och modifieras också de maskiner och verktyg som utan alltför stora problem kan skickas/transporteras tillbaka till verkstaden.

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

Service | Contimeta

Rådgivning per telefon

Ofta kan underhåll utföras med endast lite rådgivning per telefon från Contimetas sida; i vårt serviceteam finns tekniker som kan bistå med råd. Det ledar i regel till att vi tillsänder (reserv)delarna och att användaren själv kan byta ut dem.

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Service | Contimeta

Modifikationer

Efter en tid kan produktionsprocessen utsättas för ändringar. Det kan till exempel innebära att den befintliga linjen måste förflyttas eller byggas om. Vår serviceavdelning hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen.

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Service | Contimeta

Avveckling

Självklart är också avvecklingen av serviceuppdraget av vikt och dessutom måste allt även ordnas administrativt. På så sätt kan vi i framtiden jobba ännu mer effektiv och ännu fortare. Contimeta förfogar över avancerade datorsystem där allt dokumenteras noggrant.

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Service | Contimeta

Preventivt underhåll

Maskinerna som Contimeta säljer är konstruerade med tanke på att minimera underhåll. Beroende på användningen rekommenderar vi ett underhållsschema. Preventivt underhåll är relativt billigt. Detta underhåll kan planeras och är därför kostnadseffektivt. Så är framkörningsavgiften lägre därför att underhållet kan kombineras med andra verksamheter och man på förhand kan se till att de komponenterna som behövs kommer att ställas till förfogande.

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Service | Contimeta

Korrektivt underhåll

I fall av (tekniskt) avbrott önskar man snabb respons. Förutom det professionella serviceteamet på plats har vi också en såkallad Field service som består av erfarna mekaniker. De jobbar hemifrån, vilket inte bara innebär att framkörningstiderna är kortare, utan också att du kommer att hjälpas av en fast mekaniker som har koll på din specifika situation.

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Service | Contimeta

Installation

Maskinerna installeras av ett team av mekaniker. I regel är det de samma mekaniker som i ett senare stadium ansvarar för underhållet. Alla våra mekaniker har allround-kunskaper inom branschen och hög kompetens i sina specialområden.

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Service | Contimeta

Att ta i drift

Contimetas mekaniker tar maskinen i drift och justerar maskinen så att godset förpackas så ergonomiskt som möjligt. Olika program kan tilläggas, alltefter dina specifika önskningar. Efter en inkörningsperiod kan det ibland vara nödvändigt att justera maskinen eller verktyget ytterligare en gång.

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Service | Contimeta

(Reserv)delar

Maskinen installeras av ett team av mekaniker. Underhåll görs i regel av samma mekaniker som installerar din maskin. De är de redan kända med maskinen och de specifika förhållanden. Mekanikerna är redan bekant med de delar som eventuellt skall ersättas och kan ta med sig dessa reservdelar när de kommer på servicebesök.

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Service | Contimeta

Registrering av uppgifter

Vi sparar alla maskinritningar och all dokumentation på maskinerna och verktygen. Vad gäller de nyare modellerna så sparar vi allt helt digitalt. Reparationer, de komponenter vi levererat och eventuella modifikationer registreras på maskinnumret. På så sätt är hela maskinens track rekord bekant, vilket leder till att det vid driftstörning eller underhåll är enkelt att hitta de rätta reservdelar.

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Service | Contimeta

Egen serviceverkstad

Dessutom förfogar Contimeta över en egen, välutrustad serviceverkstad. Här görs maskinerna i ordning inför användningen

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

Kort...

 

 

Image alt

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'

 

 

voor een nieuw blok, geef hier een enter en kies in het nieuwe blok de stijl 'noclass'